Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Từ bảng số liệu ở trên, hãy nhận xét về tốc độ tăng trưởng số thuê bao điện

Câu 4:

Từ bảng số liệu ở trên, hãy nhận xét về tốc độ tăng trưởng số thuê bao điện thoại nói chung và số thuê bao cố định, di động nói riêng:

Lời giải:

Tính tốc độ tăng trưởng và điền vào bảng dưới:

Nhận xét:

Năm Tổng số Cố định Di động
1995 100,0 100,0 100,0
2000 433 335 6468
2004 1357 734 39797
2005 12089 955 72050
- Tổng số thuê bao tăng lên nhanh chóng, với tốc độ đạt 12089 %, gấp 120 lần.

- Thuê bao cố định tăng ổn định từ 100% lên 955%.

- Thuê bao di động tăng với tốc độ chóng mặt, từ trong 10 năm tăng lên đạt 72050 %, gấp 750 lần.