Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy nối các ô bên trái sao cho phù hợp với các ô bên phải: Lời giải:

Câu 4:

Hãy nối các ô bên trái sao cho phù hợp với các ô bên phải:

Lời giải: