Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về địa hình Lời giải: Giữa vùng Đông Bắc và

Câu 4:

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về địa hình

Lời giải:

Giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc

Sự giống nhau Sự khác nhau

-Vị trí thuộc miền Bắc nước ta.

- Có các dạng địa hình : núi cao, núi thấp, đồi trung du, cao nguyên.

- Địa hình được trẻ lại do vận động Tân kiến tạo.

- Hướng nghiêng TB – ĐN.

- Địa hình phân bậc rõ nét, bị cắt xẻ bởi mạng lưới sông cùng hướng với các dãy núi.

Đông Bắc Tây Bắc

- Vị trí ở tả ngạn sông Hồng.

- Hướng vòng cung.

- Chủ yếu là núi thấp (600 – 700 m).

- Một số đỉnh cao > 2000 m ở thượng vòm sông Chảy.

- Hệ thống sông: sông Gâm, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.

- Hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả

- Hướng TB – ĐN.

- Vùng núi cao, đồ sộ nhất cả nước, nhiều đỉnh > 2000 m (Hoàng Liên Sơn).

- Gồm 3 dải địa hình cùng hướng TB – ĐN.

- Hệ thống sông: sông Đà, sông Mã.

Giữa Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam

Sự giống nhau Sự khác nhau

- Kéo dài hướng Bắc – Nam dọc theo lãnh thổ, hẹp ngang.

- Tân kiến tạo làm trẻ hóa.

- Nhiều dãy núi ăn lan ra sát biển.

- Địa hình phân bậc rõ nét, bị cắt xẻ bởi mạng lưới sông.

- Nhiều đỉnh núi cao trên 2000m

- Hướng nghiêng thấp dần ra biển

Trường Sơn Bắc Trường Sơn Nam

- Phía Nam sông Cả đến dãy Bạch Mã.

- Hướng TB – ĐN, một số dãy hướng Tây – Đông.

- Khu vực núi thấp, hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu và thấp trũng ở giữa.

- Các dãy núi song song và sole nhau hướng TB - ĐN.

- Dãy Bạch Mã đến 10º B.

- Hệ thống các cánh cung lớn hướng Bắc – Nam lưng lồi ra biển Đông.

- Gồm các khối núi cao đồ sộ phía Đông, tương phản với các cao nguyên badan phía Tây.

Giữa Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

Sự giống nhau Sự khác nhau

- Hình thành do phù sa sông bồi đắp.

- Địa hình bằng phẳng, rộng lớn, đất đai màu mỡ.

- Hướng nghiêng TB – ĐN.

- Hiện nay vẫn tiếp tục mở rộng ra biển.

ĐB sông Hồng ĐB sông Cửu Long

- Phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.

- Dạng tam giác châu.

- Diện tích 15.000 km2.

- Độ cao lớn hơn.

- Bị chia cắt bởi hệ thống đê điều

- Phù sa sông Tiền -sông Hậu bồi đắp.

- Hình thang.

- Diện tích lớn hơn (40.000 km2).

- Hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt.