Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện rõ việc sử dụng

Câu 4:

Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện rõ việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Việt Nam.

Lời giải: