Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào lược đồ và các hình 30 và 35,2 trong SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí

Câu 4:

Dựa vào lược đồ và các hình 30 và 35,2 trong SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam, hãy làm rõ thực trạng mạng lưới giao thông của vùng:

Lời giải:

-Đường ô tô: quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh; tuyến Đông – Tây:7, 8, 9.

-Đường sắt: đường sắt Bắc – Nam.

-Đường biển:

•Cảng: Cửa Lò, Vũng Áng, Đồng Hới, Cửa Việt, Thuận An.

•Tuyến: Cửa Lò – Hải Phòng, Cửa Lò – Đà Nẵng.

-Tuyến hàng không:

•Sân bay: Vinh, Đồng Hới, Phú Bài.

•Tuyến: