Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu đã xử lí ở trên, hãy giải thích

Câu 4:

Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu đã xử lí ở trên, hãy giải thích vì sao trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Lời giải:

Vùng có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế trang trại :

- Tự nhiên : có nhiều thuận lợi về địa hình đồng bằng rộng lớn, khí hậu nhiệt đới, ít thiên tai, ba mặt giáp với vùng biển rộng lớn, sông ngòi kênh rạch chằng chịt.

- Kinh tế - xã hội : có nhiều ngành phát triển như chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; chính sách ưu tiên của nhà nước; gần thị trường tiêu thụ rộng lớn (Đông Nam Bộ); lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm, cơ sở chế biến phát triển.