Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Vẽ mũi tên chỉ hướng bão di chuyển và tần suất (cơn bão/tháng) vào lược đồ bên. Lời

Câu 3:

Vẽ mũi tên chỉ hướng bão di chuyển và tần suất (cơn bão/tháng) vào lược đồ bên.

Lời giải:

-Cho biết sự di chuyển theo thời gian (theo tháng) của các cơn bão đổ bộ vào dọc bờ biển nước ta từ Bắc xuống Nam.

+ Trên cả nước bão thường xuất hiện vào tháng 6, kết thúc vào tháng 11, có những năm đến sớm vào tháng 5 và kết thúc muộn vào tháng 12.

+ Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.

+ Bão tập trung nhiều nhất vào tháng 9, sau đó đến tháng 10 và 8; tổng số cơn bão ba tháng bày chiếm 70% cả năm.

+ Bão mạnh nhất và đổ bộ nhiều nhất ở các tỉnh miền Trung, miền Nam ít chịu ảnh hưởng của bão nhất.