Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Từ những kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ lại chiếm hơn ½

Câu 3:

Từ những kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ lại chiếm hơn ½ giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.

Lời giải:

Vì vùng hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên và kinh tế - xã hội:

- Địa hình bề mặt phù sa cổ khá bằng phẳng và rộng lớn, khí hậu nhiệt đới ổn định, nguồn nước dồi dào…thuận lợi để xây dựng các khu kinh tế, công nghiệp.

- Dân cư đông đúc, lao động dồi dào năng đông và có chất lượng tốt.

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện.

- Thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt các nguồn FDI.

- Chính sách của nhà nước trong phát triển kinh tế theo chiều sâu ở vùng này.

- Có TP.Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải phía nam, trung tâm kinh tế - văn hóa, xã hội…