Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng dưới cho đúng: Lời giải: Hiện trạng sử dụng tài

Câu 3:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng dưới cho đúng:

Lời giải:

Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất Các biện pháp bảo vệ

- Có khoảng 12, 7 triệu ha đất có rừng che phủ (đạt khảng 40%), chưa đảm bảo cân bằng sinh thái môi trường trong điều kiện địa hình và khí hậu Việt Nam.

- Đất nông nghiệp chỉ đạt 9,4 triệu ha (28,4 %), bình quân đất nông nghiệp chỉ đạt 0,1 ha/người.

- Đất chưa sử dụng còn nhiều (7,2 triệu ha), việc cải tạo và sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, diện tích đất đồi núi bị thoái hóa là 5 triệu ha.

- Hiện nay nước ta có khoảng 9,3 triệu ha đất bị đe dọa hoang mạc hóa (28% diện tích đất đai).

- Đối với đất vùng núi:

+ Áp dụng tổng thể biện pháp thủy lợi, canh tác: làm ruộng bậc thang, đào hố vẩy cá, trồng cây theo băng.

+ Biện pháp nông – lâm kết hợp.

+ Bảo vệ rừng, giữ nguồn nước.

- Đối với đồng bằng:

+ Có kế hoạch quản lí chặt chẽ và mở rộng diện tích đất.

+ Thâm canh, canh tác hợp lí, tránh làm đất bị thoái hóa.

+ Chống ô nhiễm đất do chất hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải...