Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại trở thành ngành công nghiệp

Câu 3:

Giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại trở thành ngành công nghiệp trọng điểm nước ta.

Lời giải:

- Nước ta có nhiều thế mạnh để phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

+ Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú, đa dạng từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn (trong và ngoài nước); cơ sở vật chất kĩ thuật: một số ngành ra đời sớm và có cơ sở sản xuất nhất định, các cơ sở chế biến được mở rộng.

- Đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao: vốn đầu tư ít, quay vòng vốn nhanh, chiếm tỉ trọng tương đối cao trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp, cung cấp nhiều mặt hàng xuất khẩu quan trọng ; giải quyết việc làm, thúc đẩy công nghiệp hóa nông thôn, liên kết nông – công.

- Đẩy mạnh sự phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành khác.