Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào lược đồ hình 6 trong SGK và nội dung bài học, Atlat Địa lí Việt Nam,

Câu 3:

Dựa vào lược đồ hình 6 trong SGK và nội dung bài học, Atlat Địa lí Việt Nam, hãy điền nội dung phù hợp vào bảng để nêu rõ đặc điểm của các khu vực địa hình ở nước ta.

Lời giải:

CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

Khu vực đồi núi Khu vực đồng bằng

- Chiếm 3/4 diện tích, chủ yếu là đồi núi thấp

- 2 hướng chính: Tây Bắc-Đông Nam (Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc) và vòng cung (Đông Bắc).

- Địa hình đa dạng : núi cao, núi trung bình, sơn nguyên, cao nguyên, bán bình nguyên và đồi trung du.

- Các khu vực : Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.

- Chiếm 1/4 diện tích

- Bề mặt địa hình rộng lớn và khá bằng phẳng ; mở rộng về phía biển.

- Chủ yếu do phù sa sông bồi tụ và một phần do biển (miền Trung).

- Gồm : đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp.