Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Trung du và miền núi Bắc

Câu 3:

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại.

Lời giải:

Trung du miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại vì :

- Trung du miền núi Bắc Bộ có khí hậu lạnh vào mùa đông, trâu có khả năng chịu rét, ẩm ướt giỏi hơn bò, thích hợp chăn thả; mặt khác ở đây người dân có nhu cầu về sức kéo lớn.

- Tây Nguyên có khí hậu khô hạn, nóng thích hợp với điều kiện sinh thái của bò.