Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào hình 39 SGK Địa lí 12 hãy thống kê các trung tâm công nghiệp cũng như

Câu 3:

Dựa vào hình 39 SGK Địa lí 12 hãy thống kê các trung tâm công nghiệp cũng như cơ cấu ngành của từng trung tâm công nghiệp vào bảng sau và nêu nhận xét:

Lời giải:

Trung tâm Quy mô Cơ cấu ngành
TP. Hồ Chí Minh Rất lớn Luyện kim đen, màu; cơ khí; sản xuất ô tô,đóng tàu; điện tử, hóa chất; vật liệu xây dựng; dệt may, sản xuất hàng tiêu dung, chế biến lâm sản, chế biến lương thực thực phẩm, nhiệt điện.
Thủ Dầu Một Lớn cơ khí; điện tử, hóa chất; vật liệu xây dựng; dệt may, sản xuất hàng tiêu dung, chế biến lâm sản, chế biến lương thực thực phẩm.
Biên Hòa Lớn Luyện kim đen, màu; cơ khí; điện tử, hóa chất; vật liệu xây dựng; dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lâm sản, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất ô tô,
Vũng Tàu Lớn Luyện kim đen, cơ khí; đóng tàu, hóa chất; vật liệu xây dựng; sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực thực phẩm.
Tây Ninh Nhỏ hóa chất; sản xuất hàng tiêu dung; chế biến lương thực thực phẩm
Nhận xét: Các trung tâm công nghiệp của vùng đa số là rất lớn và lớn, cơ cấu ngành đa dạng bao gồm cả ngành công truyền thống và hiện đại, chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp ở Đông Nam Bộ.