Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Điền vào bảng dưới đây các thế mạnh và hạn chế đối với việc phát triển cây công

Câu 3:

Điền vào bảng dưới đây các thế mạnh và hạn chế đối với việc phát triển cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả (cận nhiệt, ôn đới) và chăn nuôi gia súc.

Lời giải:

Thế mạnh Hạn chế
Phát triển cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả (cận nhiệt đới, ôn đới)

- Đất feralit, đất phù sa cổ (ở trung du).

- Khí hâu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh, phân hóa đa dạng (ôn đới núi cao, cận nhiệt, nhiệt đới).

- Đất dễ bị thoái hóa, xói mòn.

- Rét đậm, rét hại, sương giá, sâu bệnh

Chăn nuôi gia súc Có nhiều đồng cỏ, chủ yếu trên các cao nguyên ở độ cao 600 – 700m (Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên…) Rét buốt, sương giá.