Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền những thông tin thích hợp vào

Câu 3:

Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền những thông tin thích hợp vào bảng sau:

Lời giải:

Cây trồng Thế mạnh về tự nhiên Tình hình sản xuất và phân bố
Cà phê

- Khí hậu nhiệt đới, nắng nóng

- Đất badan màu mỡ, các cao nguyên xếp tầng rộng lớn.

- Diện tích khoảng 450 nghìn ha (2006), chiếm 4/5 cả nước.

- Phân bố: Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đăk Lăk (diện tích lớn nhất).

- Cà phê chè, cà phê vối.

Chè

- Các cao nguyên ở bậc cao, khí hậu mát mẻ, ôn hòa.

- Đất badan màu mỡ.

- Phân bố: Lâm Đồng, một phần Gia Lai.

- Hình thành các cơ sở chế biến (Bảo Lộc, Biển Hồ).

Cao su - Các cao nguyên rộng lớn, thoáng.

- Là vùng cao su lớn thứ hai cả nước.

- Phân bố: Gia Lai, Đăk Lăk