Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Từ biểu đồ đã vẽ và bằng kiến thức của mình, hãy giải thích vì sao Đông Nam

Câu 2:

Từ biểu đồ đã vẽ và bằng kiến thức của mình, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng lớn nhất:

Lời giải:

Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng lớn nhất vì:

- Đây là nơi có nền kinh tế phát triển năng động nhất cả nước.

- Dân cư đông đúc, trình độ dân trí cao và mức thu nhập lớn so với cả nước.

- Thu hút nhiều nguồn đầu tư trong và ngoài nước.

- Cơ sở vật chất kí thuật, cơ sở hạ tầng phát triển, đặc biệt là giao thông.

- Có TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải lớn nhất khu vực phía Nam, là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế lớn…