Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Lựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ: Lời giải: - Sự

Câu 2:

Lựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ:

Lời giải:

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam:

Từ phía Bắc dãy Bạch Mã trở ra Từ phía Nam dãy Bạch Mã trở vào

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, một mùa đông lạnh.

- Nhiệt độ từ 20 – 25ºC.

- Trong năm có 2 -3 tháng nhiệt độ < 18ºC.

- Biên độ nhiệt lớn (12,5ºC).

- Đới rừng nhiệt đới gió mùa.

- Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có cả thành phần loài cận nhiệt và ôn đới.

- Khí hậu cận xích đạo gió mùa.

- Nhiệt độ trung bình trên 25ºC.

- Không có tháng nào nhiệt độ < 20ºC.

- Biên độ nhiêt nhỏ (3ºC).

- Đới rừng cận xích đạo gió mùa.

- Thành phần loài chủ yếu có nguồn gốc xích đạo và nhiệt đới di cư từ phía Nam lên hoặc phía Tây sang.

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây: