Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy sắp xếp vào bảng dưới các tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) thuộc từng VKTTĐ (tính

Câu 2:

Hãy sắp xếp vào bảng dưới các tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) thuộc từng VKTTĐ (tính từ sau 1 – 8 – 2008).

Lời giải:

VKTTĐ Các tỉnh, thành phố (ghi tên tỉnh, thành phố theo các chữ số)
Phía Bắc Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.
Miền Trung Thừa – Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
Phía Nam Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.