Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy rõ rằng lãnh thổ Việt Nam là một khối thống

Câu 2:

Hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy rõ rằng lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gôm vùng đất, vùng biển và vùng trời.

Lời giải:

LÃNH THỔ VIỆT NAM YÊU DẤU
Vùng đất Vùng biển Vùng trời

- Gồm toàn bộ phần đất liền và hải đảo, t ổng diện tích là 331212 km2

- Có đường biên giới trên bộ với 3 quốc gia: Việt nam-Trung Quốc (1400km), Việt Nam-Lào (2100km), Việt Nam-Campuchia

- Đường bờ biển dài 3260km, từ Móng Cái đến Hà Tiên

- Vùng biển nước ta có diện tích khoảng 1 triệu km2

- Vùng biển nước ta bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa

Vùng trời nước ta là khoảng không gian bao trùm lên trên toàn bộ lãnh thổ nước ta; trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới, trên biển là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian các đảo