Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng: Lời giải: Lịch sử hình thành

Câu 2:

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Lời giải:

Lịch sử hình thành và phát triển của lãnh thổ nước ta có liên quan chặt chẽ với sự hình thành và phát triển của Trái đất cà xuất hiện ở: