Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12 và kiến thức đã học, hãy điền nội dung phù

Câu 2:

Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12 và kiến thức đã học, hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây.

Lời giải: