Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn

Câu 2:

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ.

Lời giải:

Thuận lợi:

- Vị trí địa lí: Giáp đồng bằng sông Hồng _vùng kinh tế phát triển và Trung du miền núi Bắc Bộ_vùng nguyên liệu lớn; giáp Lào, phía Đông là biển -> kinh tế biển và giao lưu mở rộng với bên ngoài.

- Tự nhiên: khí hậu nhiệt đới ẩm, nguồn nước dồi dào, địa hình - đất đai thuận lợi hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp theo chiều Tây- Đông.

- Kinh tế - xã hội: dân cư đông, cần cù, thông minh; các tuyến giao thông Bắc - Nam và Đông – Tây quan trọng, chính sách phát triển của Nhà nước; gần thị trường tiêu thụ lớn (đặc biệt là đồng bằng sông Hồng).

Khó khăn:

- Tự nhiên:

+ Khí hậu chịu ảnh hưởng hiệu ứng phơn khô nóng.

+ Bão nhiệt đới; lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở vùng miền núi; nạn cát bay cát chảy.

- Kinh tế - xã hội:

+ Đời sống người dân còn khó khăn, đặc biệt vùng núi phía Tây.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; đặc biệt ở vùng núi phía Tây, giao thông Đông - Tây còn khó khăn.