Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu dưới đây: Lời giải: Cơ cấu vận tải

Câu 2:

Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu dưới đây:

Lời giải:

Cơ cấu vận tải hàng hóa phân theo ngành vận tải của nước ta năm 2008 (%)

Nhận xét về cơ cấu vận tải hàng hóa của nước ta năm 2008:

Tổng số Chia ra
Đường sắt Đường ô tô Đường sông Đường biển Đường không
Vận chuyển 100,0 1,3 69,8 20,4 8,48 0,02
Luân chuyển 100,0 2,4 16,2 14,4 66,8 0,2
- Về vận chuyển:

+ Đường ô tô giữ vai trò quan trọng nhất với 69,8% trong cơ cấu; tiếp theo là vận tải đường sông (20,4%), đường biển cũng đóng vai trò quan trọng (8,48%).

+ Vận tải đường sắt chiếm 1,3%, vận tải hàng không chỉ có 0,02% (hầu như không nhiều)

- Luân chuyển:

+ Đường biển lại đóng vai trò lớn trong vận chuyển đường dài với 66,8%, tiếp đến là đường ô tô bởi tính lưu động của nó (16,2%), đường sông (14,4%).

+ Đường sắt đóng góp 2,4%; thấp nhất là đường hàng không (0,2%).

Giải thích vì sao ngành vận tải đường biển lại chiếm tới 3/4 khối lượng hàng hóa luân chuyển của cả nước:

- Vận tải đường biển đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa đường xa, hàng ngàn km trên biển, ưu điểm vận chuyển được xa, cồng kênh.

- Xu thế tiến ra biển và khai thác tiềm năng vị thế của biển, vì thể vận tải hàng hải ngày một quan trọng và luôn được đầu tư mạnh mẽ.