Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 2:

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng.

Lời giải:

Phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH vì :

- Nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa nên đây là xu hướng chung của cả nước

- ĐBSH là 1 trong những khu kinh tế trọng điểm của cả nước nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế là tất yếu, góp phần phát triển đất nước