Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy phân tích những thuận lợi và khó

Câu 2:

Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn cho việc phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

Lời giải:

Thuận lợi:

- Vị trí trung gian, thuận lợi giao lưu kinh tế với các vùng trong cả nước; tiếp giáp Đông Nam Bộ - vùng kinh tế phát triển năng động, biển Đông rộng lớn.

- Tự nhiên: có các bãi tôm, bãi cá, ngư trường lớn; nhiều bãi biển đẹp, cát trắng để phát triển du lịch; các vịnh biển kín gió nước sâu; khoáng sản biển (dầu khí, muối, cát thủy tinh, titan); tiềm năng thủy điện, rừng, lâm sản.

- Kinh tế - xã hội: lao động dồi dào và năng động; thị trường tiêu thụ khá lớn.; cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng đang nâng cấp hoàn thiện; thu hút nhiều dự án đầu tư.

Khó khăn:

- Tự nhiên: chịu hiệu ứng phơn, cực Nam Trung Bộ có hiện tượng hoang mạc hóa, thiên tai bão, lũ, hiện tượng cát chảy.

- Kinh tế - xã hội: vùng có nhiều dân tộc ít người trình độ còn thấp, đời sống khó khăn; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất chưa phát triển đồng bộ.