Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Từ hình 22 trong SGK Địa lí 12, em hãy: Lời giải: Điền các số liệu phù hợp

Câu 1:

Từ hình 22 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Lời giải:

Điền các số liệu phù hợp vào bảng thống kê dưới đây:

Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.

Năm Tổng số Chia ra
Cây lương thực Rau, đậu Cây công nghiệp Cây ăn quả Cây khác
1990 100 67.1 7.0 13.5 10.1 2.3
2005 100 59.2 8.3 23.7 7.3 1.5
- Tỉ trọng cây lương thực và cây ăn quả có giảm nhẹ (từ 67,1% xuống 59,2% và 10,1% xuống 7,3%), các loại cây khác cũng giảm nhẹ từ 2,3% xuống 1,5%.

- Cây công nghiệp tăng nhanh từ 13,5% lên 23,7%; cây rau đậu tăng nhẹ từ 7% lên 8,3%.

- Giải thích: là kết quả của chính sách phát triển kinh tế cũng như ngành công nghiệp nước ta. Đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp nhằm khai thác thế mạnh và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu.