Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nối từng ô bên phải với 1 trong 2 ô bên trái sao cho phù hợp với đặc

Câu 1:

Nối từng ô bên phải với 1 trong 2 ô bên trái sao cho phù hợp với đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

Lời giải: