Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy điền vào lược đồ: -Tên các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.

Câu 1:

Hãy điền vào lược đồ:

-Tên các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.

-Tên các nhà máy nhiệt điện: Phả Lại, Ninh Bình.

-Tên các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng.

-Các tuyến quốc lộ: 1,5, 10, 18.

Lời giải: