Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy điền vào lược đồ bên: -Tên các tỉnh: Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng

Câu 1:

Hãy điền vào lược đồ bên:

-Tên các tỉnh: Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

-Tên các mỏ: sắt, crôm, thiếc

-Tên các vùng: Cửa Lò, Vũng Áng, Chân Mây.

-Các tuyến quốc lộ: 7,8,9.

Lời giải: