Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy điền vào lược đồ bên: -Tên các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh

Câu 1:

Hãy điền vào lược đồ bên:

-Tên các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

-Tên các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng: Vĩnh Sơn, Hàm Thuận – Đa Mi, A Vương.

-Tên các cảng: Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh.

-Tên các trung tâm công nghiệp: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn.

-Các tuyến quốc lộ: 1, 24, 25, 27.

Lời giải: