Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy cho biết các vấn đề quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta

Câu 1:

Hãy cho biết các vấn đề quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta để phát triển bền vững.

Lời giải:

Có hai vấn đề quan trọng nhất:

- Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường: biểu hiện ở sự gia tăng thiên tai bão lụt, hạn hán, thời tiết thất thường.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường: nước, không khí, đất ở thành phố lớn, khu công nghiệp, khu dân cư.