Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào số liệu bảng 19 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thể hiện thu

Câu 1:

Dựa vào số liệu bảng 19 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người/tháng giữa các vùng ở nước ta năm 2004.

Lời giải: