Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung trong SGK Địa lí 12 và các kiến thức đã học, em hãy đánh

Câu 1:

Dựa vào nội dung trong SGK Địa lí 12 và các kiến thức đã học, em hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Lời giải:

Thiên nhiên Việt Nam phân hóa đa dạng vì có sự phân hóa: