Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam (trang địa chất khoáng sản),

Câu 1:

Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam (trang địa chất khoáng sản), hãy lựa chọn kĩ và điền nội dung phù hợp vào bảng dưới đây:

Lời giải:

GIAI ĐOẠN TIỀN CAMBRI

NHỮNG BIỂU HIỆN Ở VIỆT NAM
Đặc điểm và thời gian diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam Phạm vi diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam Các điều kiện cổ địa lí

- Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam

- Các đá biến chất cổ nhất nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây khỏang 2.5 tỉ năm

=> Như vậy, giai đoạn Tiền Cambri diễn ra ở nước ta trong suốt thời gian khoảng 2 tỉ năm và kết thúc cách đây 542 triệu năm

Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay, tập trung khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ

- Các điều kiện cổ địa lí còn rất sơ khai và đơn điệu

+ Xuất hiện thạch quyển, khí quyển ban đầu còn rất mỏng (chủ yếu khí amoniac, N2, CO2, H2, O2) và sau đó là thủy quyển

+ Đến Đại nguyên sinh, sự sống bắt đầu chủ yếu là các sinh vật sống dưới nước dạng sơ khai (tảo, động vật thân mềm)