Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào lược đồ bên và nội dung SGK Địa lí 12, hãy điền vào lược đồ :

Câu 1:

Dựa vào lược đồ bên và nội dung SGK Địa lí 12, hãy điền vào lược đồ :

Lời giải:

-Tên các dãy : Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Bạch Mã.

-Tên các cánh cung : sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

-Tên vịnh Thái Lan, vịnh Bắc Bộ.