Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền vào bảng dưới đây các điều kiện

Câu 1:

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền vào bảng dưới đây các điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản của nước ta.

Lời giải:

Về tự nhiên Về kinh tế-xã hội
Thuận lợi

- Vùng biển rộng lớn 1 triệu km2 mang lại nguồn lợi hải sản phong phú.

- Có 4 ngư trường lớn

- Nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn, vũng vịnh…

- Nhiều sông suối, ao hồ nước ngọt.

- Lao động dồi dào, có kinh nghiệm.

- Cơ sở vật chất (tàu thuyền, ngư cụ) ngày càng tốt hơn.

- Công nghiệp chế biến và dịch vụ thủy sản phát triển.

- Cho vay vốn, đầu tư.

- Thị trường mở rộng.

Khó khăn

- Bão nhiệt đới.

- Lũ lụt, ngập úng.

- Môi trường một số nơi đang bị suy thoái, nguồn lợi hải sản gần bờ suy giảm

- Trình độ dân trí còn thấp

- Công nghiệp chế biến chưa phát huy hết hiệu quả.

- Cạnh tranh lớn với các nước khu vực Bắc Mỹ, châu Âu.