Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao cần phải sử dụng hợp lí và

Câu 1:

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao cần phải sử dụng hợp lí và bảo vệ tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.

Lời giải:

Vai trò quan trọng của vùng:

- Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước, giúp giải quyết vấn đề an ninh lương thực của nước ta đồng thời là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Mặt khác nông nghiệp của vùng cũng đóng vai trò quan trọng, bao gồm: đánh bắt nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp hằng năm, chăn nuôi…

Khai thác hiệu quả các thế mạnh của vùng:

- Đất phù sa ngọt (1,2 triệu ha) thuận lợi phát triển lúa nước.Khí hậu cận xích đạo, lượng mưa lớn, nguồn nước dồi dào, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Rừng ngập mặn là hệ sinh thái điển hình của vùng.

- Tài nguyên biển hết sức phong phú với nhiều bãi cá và tôm, hơn nửa triệu ha nước mặt nuôi trồng thủy sản.

- Khoáng sản đá vôi, than bùn, dầu khí ở thềm lục địa bước đầu đã được khai thác

Khắc phục những hạn chế của vùng:

- Mùa khô kéo dài từ tháng 12 đén tháng 4 năm sau → nước mặn xâm nhập vào đất liền, làm tăng độ chua và độ mặn trong đất.

- Phần lớn diện tích là đất mặn và đất phèn, cùng với sự thiếu nước vào mùa khô đã làm cho việc sử dụng và cải tạo đất gặp nhiều khó khăn.

Thực trạng tài nguyên của vùng:

- Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu của vùng vào mùa khô.

- Đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn với diện tích lớn vấn đề thau chua rửa mặn vô cùng quan trọng.

- Tài nguyên rừng bị suy giảm do nhu cầu tăng diện tích đât nông nghiệp.

- Cần đẩy mạnh khai thác hiệu quả và hợp lí tài nguyên biển, tạo nên thể kinh tế liên hoàn.