Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào hình 37.1 trong SGK Địa lí 12, điền vào lược đồ bên: -Tên các tỉnh: Đăk

Câu 1:

Dựa vào hình 37.1 trong SGK Địa lí 12, điền vào lược đồ bên:

-Tên các tỉnh: Đăk Lawk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.

-Tên các sông: Đồng Nai, Xê Xan, Xrê Pôk.

- Các tuyến quốc lộ: 14, , 19, 24, 26

Lời giải: