Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu “Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm” trong SGK Địa lí

Câu 1:

Dựa vào bảng số liệu “Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm” trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy nêu nhận xét về:

Lời giải:

Sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:

- Nhiệt độ TB tháng I tăng dần từ Bắc vào Nam (Lạng Sơn: 13,C, Huế: 19,C, TP. Hồ Chí Minh: 25,C)

- Nhiệt độ TB tháng VII: cao nhất ở miền Trung (Huế: 29,C), miền Nam và Bắc Bộ nhiệt độ thấp hơn (Lạng Sơn: C, Hà Nội: 28,C, TP. Hồ Chí Minh: 27,C).

- Nhiệt độ TB năm tăng dần từ Bắc vào Nam (Hà Nội: 23,C, Huế: 25,C, TP. Hồ Chí Minh: 27,C).

Nguyên nhân:

- Nhiệt độ TB năm và nhiệt độ TB tháng I tăng dần từ Bắc vào Nam vì: đi từ Bắc vào Nam góc nhập xạ càng lớn nên lượng nhiệt nhận được càng lớn, nhiệt độ tăng dần.

- Nhiệt độ trung bình tháng VII cao nhất ở miền Trung vì vào thời điểm này miền Trung chịu tác động mạnh mẽ của hiệu ứng phơn khô nóng.

- Trên cả nước nền nhiệt đều cao trên C bởi đây là thời kì mùa hè ở nước ta.