Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào bảng niên biểu địa chất, nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam

Câu 1:

Dựa vào bảng niên biểu địa chất, nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam (trang địa chất khoáng sản), hãy lựa chọn và điền nội dung phù hợp vào bảng để nêu rõ đặc điểm của tự nhiên nước ta trong giai đoạn Cổ kiến tạo.

Lời giải:

GIAI ĐOẠN CỔ KIẾN TẠO

Thời gian diễn ra Đặc điểm và diễn biến Sự hình thành lớp vỏ cảnh quan địa lí ở lãnh thổ nước ta
Diễn ra trong thời gian khá dài, tới 477 năm và kết thúc cách đây 65 triệu năm.

- Bề mặt địa hình bị biến đổi bởi các quá trình biển tiến biển lùi, sụt lún, kèm theo sự bồi đắp trầm tích, nâng lên, uốn nếp, quá trình ngoại lực.

- Nhiều khu vực được nâng lên bởi vận động tạo núi Calêđôni và Hecxini, Inđôxini và Kimêri.

- Hoạt động uốn nếp hình thành khối Thượng nguồn sông Chảy, khối nâng Việt Bắc, địa khối Kon Tum, các dãy núi hướng TB- ĐN, dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, dãy núi hướng vòng cung ở Đông Bắc, khu vực núi cao ở Nam Trung Bộ.

- Lớp vỏ cảnh quan địa lí nhiệt đới ở nước ta rất phát triển.

- Các điều kiện cổ địa lí của vùng nhiệt đới ẩm đã hình thành và ngày càng phát triển. Dấu vết để lại là các hóa đá than tuổi Trung sinh, hóa đá san hô tuổi Cổ sinh và nhiều hóa đá cổ khác.