Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, nội dung bài học trong SGK: Lời giải: -Hãy điền vào

Câu 1:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, nội dung bài học trong SGK:

Lời giải:

-Hãy điền vào chỗ (...) tên các điểm cực trên đất liền của nước ta vào lược đồ bên và hoàn thành bảng dưới đây:

Điểm cực Tọa độ địa lí Thuộc tỉnh
Đất liền Bắc (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn) 23º23' B Hà Giang
Nam (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiền) 8º34' B Cà Mau
Đông (xã Vạn Hạnh, huyện Vạn Ninh) 109º24' Đ Khánh Hòa
Tây (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé) 102º09' Đ Điện Biên
Vùng biển

-Vĩ độ: 6º50'B đến 23º23'B

-Kinh độ: 101º0' Đ đến 117º20' Đ

-Đại bộ phận lãnh thổ trên đất liền của chúng ta nằm trong khu vực múi giờ thứ 7 và kinh tuyến 105ºĐ chạy qua lãnh thổ Việt Nam