Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Điền vào lược đồ Công nghiệp năng lượng và chế biến lương thực thực phẩm: -Tên của một

Câu 1:

Điền vào lược đồ Công nghiệp năng lượng và chế biến lương thực thực phẩm:

-Tên của một số mỏ: than Quảng Ninh, các mỏ dầu Đại Hùng, Hồng Ngọc, Rạng Đông, Rồng, Bạch Hổ.

-Tên các nhà máy điện:

•Thủy điện đang hoạt động: Hòa Bình, Thác Bà, Yaly, Trị An, Đa Nhim, Hàm Thuận – Đa Mi và nhà máy thủy điện đang xây dựng: Sơn La.

•Nhiệt điện: Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình, Bà Rịa, Phú Mỹ, Cà Mau.

Lời giải: