Sách Giải Bài Tập và SGK

D. Writing (Trang 58 SGK Tiếng Anh 12) You want to apply for an undergraduate programme in a university in

Unit 5: Higher Education

D. Writing (Trang 58 SGK Tiếng Anh 12)

You want to apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request (about 150 words) to UCAS .... (Bạn muốn nộp đơn xin học đại học ở Anh. Hãy viết một lá thư (khoảng 150 từ) đến tổ chức UCAS để hỏi thông tin về các yêu cầu cần thiết để xin nhập học, sử dụng thông tin trong phần Reading và Speaking ở trang 52 & 56. Bạn phải theo dàn bài dưới đây.)

Hướng dẫn dịch:

Lời giới thiệu:

- Trình bày lý do bạn viết thư, mối quan tâm của bạn đến việc học tập đại học ở nước Anh (đề cập đến tên chương trình/các trường đại học/ ...)

Lời yêu cầu:

- Đưa ra những thông tin bạn muốn họ cung cấp: học phí, chỗ ở, các kì thi, ...

Thông tin thêm:

- Nói rằng bạn sẽ rất vui lòng cung cấp thêm thông tin về chính bản thân bạn như trình độ tiếng Anh và bảng điểm học tập phổ thông, ...

Lời kết:

- Kết thư với lời lẽ lịch sự.

Thư gợi ý:

30/120 Le Thanh Ton St. District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

October 21th, 2016

Dear Sir/Madam,

I've read a lot about tertiary study in the UK and very impressed by the reputation of many famous university there. Now I am in the last year of the high school and will finish secondary education in 3 months. I am very much interested in an undergraduate course on economics in Bermingham University. Could you please send me some information about the admission requirements, tuition fee, accommodation and details of the course? I am ready to supply any information about myself if necessary.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Nguyen Chien Thang