Sách Giải Bài Tập và SGK

D. Writing (Trang 158 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in groups. Discuss the question: Which international organizations would

Unit 14: International Organizations

D. Writing (Trang 158 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in groups. Discuss the question: Which international organizations would you like to work for: WWF, WHO or the UN? ... . (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: Bạn muốn làm việc cho tổ chức quốc tế nào: WWF, WHO hay UN? Giải thích sự lựa chọn của bạn. Sử dụng các gợi ý sau:)

Hướng dẫn dịch:

- Có cơ hội sống ngoại quốc

- Sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc

- Giúp cải thiện sự chăm sóc sức khoẻ quốc tế

- Du lịch khắp thế giới

- Có lương cao

- Nghiên cứu những động thực vật quý hiếm

- Giỏi về sinh học

- Nghiên cứu y học

- Gặp gỡ nhiều người

- Làm những công tác từ thiện và tự nguyện

- Làm việc ở những vùng núi hẻo lánh và xa xôi

- Bảo vệ những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng

Gợi ý thảo luận:

A: Which international organizations would you like to work for: WWF, WHO or the UN?

B: I'd like to work for WHO.

C: Why do you choose to work for WHO?

B: Because I like biology and I'm very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to do much medical research and help improve international helth care. I will meet people from different countries in the world and I will speak English at work.

Task 2. Suppose you were offered a job with one of the above international organizations, which ... . (Giả sử em được nhận vào làm cho một trong các tổ chức quốc tế trên, em muốn chọn tổ chức nào? Viết một đoạn văn khoảng 100 từ giải thích lí do em chọn tổ chức đó.)

Gợi ý:

I'd like to work for the WHO for a number of reasons. First, I like biology and I'm very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to do much medical research and help improve international helth care. Second, I can use English at work if I work for the UN. On the other hand, I can travel all over the world and I will have a chance to meet different people. Moreover, I will have high salary if I work for this international organization.