Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 88-89 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) Work in pairs. - Discuss

Unit 8: Life in the future

C. Listening (Trang 88-89 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors do you think might help people have a long and healthy life? (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: Bạn nghĩ yếu tố nào trong những yếu tố sau có thể giúp con người có cuộc sống lâu dài và khoẻ mạnh?)

- ăn thức ăn lành mạnh

- cười nhiều

- uống nhiều

- tập thể dục

- đi ngủ sớm

- ăn nhiều thịt

Gợi ý:

I think it's eating healthy foods and doing exercise. Besides we should go to bed early and laugh a lot.

Listen and repeat.

incredible: không thể tin được

centenarian: người sống trăm tuổi

life expectancy: tuổi thọ trung bình

fatal: (n) chất béo; (adj) tai hại

eradicated: bị tiêu diệt, thủ tiêu

eternal life: cuộc sống vĩnh cửu

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Listen to the interview about people's life expectancy in the future and do the tasks that follow. (Nghe cuộc phỏng cấn về tuổi thọ trung bình của con người trong tương lai và làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Decide whether the statememts are true (T) or false (F). (Xác định xem những phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

1. F 2. F 3. F 4. T 5. T

Task 2. Listen again and answer the questions about the interview. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi về cuộc phỏng vấn.)

Bài nghe:🔈

1. What are the factors that help people have longer life expectancy according to Dr. Davis? (Theo Tiến sĩ Davis thì nhân tố nào giúp con người có tuổi thọ trung bình dài hơn?)

=> They are eating more healthily, cutting down on things like butter, alcohol and cigarettes.

2. Which factor is the most important one? Why? (Nhân tố nào là quan trọng nhất? Tại sao?)

=> It's the development in medical science, because many new medicines and new therapies on treatments as well as modern equipment will be invented.

3. What will we have been able to do about AIDS in ten years' time? (Chúng ta sẽ có thể làm gì với bệnh AIDS trong thời gian 10 năm nữa?)

=> In ten years' time, AIDS will also be brought under control.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Discuss the advantages and disadvantages of having a very long life. (Làm việc theo cặp. Thảo luận lợi ích và tác hại của việc có cuộc sống trường thọ.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

Advantages

Do many things they want to do/enjoy life more

- See their children and grandchildren grow up

- Help their children and grandchildren

- Children and grandchildren are happy with them

- .......

Disadvantages

- Too weak to do things and often ill

- Feel lonely when children have grown up and busy with their own lives, and friends are dead

- .......

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 8 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12Soạn Unit 8 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12Hướng dẫn dịch:

Tiến sĩ David, nhà sinh học người Hà Lan, đang được phỏng vấn về tuổi thọ của người dân trong tương lai.

Người phỏng vấn: Nhiều nhà khoa học dự đoán rằng trong thế kỷ 21 mọi người sẽ sống ở tuổi 130 một cách đáng kinh ngạc. Bạn nghĩ gì về nó?

Tiến sĩ David: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với họ. Họ có lý do để tự tin về điều đó.

Người phỏng vấn: Lý do là gì?

Tiến sĩ David: Thực tế, dự đoán của họ dựa trên nghiên cứu và trên thực tế là số người sống hơn 100 tuổi đang bùng nổ khi sức khoẻ tổng quát của chúng ta cải thiện.

Người phỏng vấn: Bạn có thể giải thích điều này rõ hơn không?

Tiến sĩ David: Cách đây một thế kỷ, tuổi thọ trung bình ở châu Âu là 45. Hôm nay, chúng ta tự chăm sóc bản thân, ăn uống lành mạnh hơn, cắt giảm các thứ như bơ, rượu và thuốc lá, chúng ta có thể thêm gần 35 năm cho con số đó.

Người phỏng vấn: Vậy đây là những yếu tố giúp con người sống lâu hơn.

Tiến sĩ David: Vâng. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là sự phát triển về y tế khoa học.

Phỏng vấn viên: Ý bạn là sao nhỉ?

Tiến sĩ David: Không ai chết vì tuổi già, mà chỉ là do bệnh tật ảnh hưởng đến con người khi họ già đi.

Người phỏng vấn: Vì vậy, các nhà khoa học đang tìm cách chữa trị các bệnh chết người như ung thư và AIDS?

Tiến sĩ David: Đúng vậy. Ngày nay, khoảng 50% bệnh ung thư có thể chữa được, và tôi thực sự tin rằng trong vòng 30 năm sẽ tăng lên 80%. Và trong 10 năm tới, AIDS cũng sẽ được kiểm soát.

Người phỏng vấn: Nghe có vẻ hay đấy. Còn cuộc sống mãi mãi thì sao?

Tiến sĩ David: Cho đến nay, cuộc sống vĩnh cửu chỉ là khoa học viễn tưởng. Nhưng với sự tiến bộ của khoa học, nó không phải là không thể.