Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 142-143 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) Work in pairs. Ask and

Unit 13: The 22nd Sea Games

C. Listening (Trang 142-143 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Look at the picture and say what sport it is. Do you like it? Why/Why not? ()

=> It's pole vaulting. I don't like it because it's hard to practise.

2. Can you guess what jobs the players of Vietnam's Women's Football team did after the 22nd SEA Games? ()

=> Most of the players of Vietnamese Women's Football team, after the SEA Games, have to look for a job. And I don't know they do what.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the first newspaper article about Amnat, the winner in the 22nd Southeast Asian ... . (Lắng nghe bài báo đầu tiên về Amnat, nhà vô địch môn nhảy sào tại SEA Games 22, và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:🔈

1. How many gold medals did Amnat win in the Pole Vaulting competition? (Amnat đã giành bao nhiêu huy chương vàng ở môn Nhảy sào?)

=> He won one.

2. Where does he come from? (Anh ấy là người nước nào?)

=> He came from Thailand.

3. How many metres did he clear? (Anh ấy nhảy cao bao nhiêu mét?)

=> He cleared 4.8 metres.

4. Did he break the SEA Games record? (Anh ấy có phá kỷ lục SEA Games không?)

=> No, he didn't.

Task 2. Listen to the second newspaper article about the players of Vietnam's Women's Football ... . (Lắng nghe bài báo thứ hai về các vận động viên đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

1. T 2. F 3. T 4. T 5. T 6. F

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Discuss the following question: Which Vietnamese foolballer(s) do you like best? Why? (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau: Em thích cầu thủ bóng đá Việt Nam nào nhất? Tại sao?)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

A: Do you like football?

B: Yes. It's my favourite sport.

A: Which Vietnamese footballer do you like best?

B: Well. I like Le Cong Vinh (Nguyen Cong Phuong) most. I think you also like him.

A: Why do you like him?

B: OK. In my opinion, he was a good foolballer. He played not only very skilfully but also fairly. In a game, he played in tile team-spirit. Rarely did he show his individual fame or victory. Due to his character, he has won every football enthusiats' heart.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 13 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12Hướng dẫn dịch:

Chỉ có Amnat đã giành được một huy chương vàng tại Thế Vận hội Đông Nam Á nội dung nhảy sào ngày hôm qua. Không ai có thể bay qua được xà ngang. Trong khi anh là người duy nhất đứng một mình trên bục vinh quang. Amnat là một trong những vận động viên Thái Lan giành được 10 huy chương vàng trong các sự kiện trước đó ngày hôm qua. Anh đã giành được huy chương vàng trong trận chung kết nhảy sào sau khi bay qua 4,80m. Trong khi đó, bốn vận động viên nhảy sào khác đã lỡ mất nỗ lực của họ ở các độ cao từ 4,44 m đến 4,80 m. Amnat đã chứng tỏ là một người chiến thắng duy nhất trong sự kiện này, nhưng điểm của anh vẫn dưới kỷ lục của SEA Games 5,05 m.