Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 123-124 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) Work in pairs. - Yourc

Unit 11: Books

C. Listening (Trang 123-124 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Your partner has just read an interesting book. What questions do you ... . (Làm việc theo cặp. Bạn học của em vừa đọc một cuốn sách hay. Bạn hỏi bạn ấy những câu hỏi nào để tìm hiểu về cuốn sách càng nhiều càng tốt?)

Các câu hỏi gợi ý:

  + Have you read any book recently?

  + What's the title of the book?

  + What's the sort of the book?

  + Who's the author?

  + What does the book tell about?

  + What's the plot?

  + What can you get from the book?

  + What of the book interests you most?

Listen and repeat.

incredible: không thể tin được

wilderness: nơi hoang vu

fascinating: say mê, hấp dẫn

unnoticed: không ai để ý, bị bỏ qua

journey: hành trình

personality: nhân cách/phẩm

survive: sống

reunited: hợp nhất lại

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Listen to a woman talking about the book that she has just read and do the tasks that follow. (Nghe một phụ nữ nói về quyển sách bà ấy vừa đọc và làm bài tập theo sau.)

Task 1. Circle the correct answer A, B or C. (Khoanh tròn câu trả lời A, B hoặc C đúng nhất.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

1. B 2. C 3. B 4. A 5. A

Task 2. Listen again and fill in the gaps in the passage. (Nghe lại và điền các chỗ trống trong đoạn văn.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

1. family

2. strength

3. humans

4. journey

5. pet

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the question: Would you like to read the book or wouldn't you? Why /Why not? (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi: Em có thích đọc sách không? Tại sao thích/ Tại sao không?)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

Các bạn có thể chọn một trong các lý do sau:

Yes, I would like to read book. Because I read books:

  - to get information and a better understanding of what we learn.

  - to widen and improve our knowledge.

  - to raise our awareness of the good things to do and the bad things to avoid.

  - to relax our mind.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 11 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12Hướng dẫn dịch:

Gần đây tôi đã đọc cuốn Chuyến đi Niềm vui của Sheila Burnford, một cuốn sách về ba người bạn động vật đi qua vùng hoang dã của Canada tìm kiếm chủ nhân của họ. Đây là một câu chuyện hấp dẫn mô tả một số điều thú vị mà con vật có thể làm.

Khi một gia đình người Canada đi đến Anh cho một chuyến đi dài, họ rời khỏi ba vật nuôi của họ với một người bạn sống 300 dặm. Mặc dù được đối xử tốt bởi bạn bè, các vật nuôi bỏ lỡ gia đình của họ. Một ngày nọ, họ cũng rời khỏi nhà bạn của bạn mà không để ý và bắt đầu cuộc hành trình dài để tìm chủ nhân. Chủ đề trung tâm của cuốn sách, một vấn đề mà thú vật phải giải quyết là làm thế nào để tồn tại trong vùng hoang dã để về nhà. Họ không bao giờ có thể hoàn thành cuộc hành trình một mình, nhưng họ chăm sóc lẫn nhau, và cả ba người làm ra nó và đoàn tụ với chủ của họ.

Mỗi con vật có một nhân cách khác biệt, nhưng họ chăm sóc cho nhau như thể họ là một gia đình. Ấn tượng nhất của họ là con chó già. Cuộc hành trình là khó khăn nhất cho anh ta. nhưng thật đáng kinh ngạc, ông đã tìm thấy sư sư lãnh trách nhiệm đó.

Tác giả đã không cố gắng biến con vật thành người, nói và hành động như con người. Thay vào đó, cô đã trung thành với các nhân vật của cô như động vật và cho chúng tôi thấy hành trình của họ qua đôi mắt động vật. Điều đó làm cho cuốn sách trở nên thú vị và không thể tin được.

Tôi muốn giới thiệu với bất cứ ai thích động vật. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đã từng có một con vật cưng hoặc muốn một sẽ thưởng thức nó.