Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 100-101 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) Work in pairs. - Ask

Unit 9: Deserts

C. Listening (Trang 100-101 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is a desert? (Sa mạc là gì?)

=> A desert is a large area of land where it is always very hot and dry and there is a lot of sand.

2. How is a desert formed? (Sa mạc được hình thành như thế nào?)

=> A desert can be formed by various causes, the major of which is global climatic change. The second cause is the misulilisation of land by humans such as poor land management and poor water management, and at present the deforestation.

3. Can human beings make a desert? Why/Why not? (Con người có thể tạo ra sa mạc không? Tại sao/Tại sao không?)

=> Yes. They can make a desert by the misutilization of land, and by the deforestation or overcultivation and incorrect irrigation methods.

Listen and repeat.

petroleum: dầu mỏ  firewood: củi

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. You will hear an expert talking about deserts, what they are and how ... . (Bạn sẽ nghe một chuyên gia nói về sa mạc, chúng là gì và chúng được hình thành như thế nào. Nghe bài nói chuyện của ông ta và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

hard (adj): cứng

hard needles: lá kim (như lá thông) cứng

1. T 2. F 3. T 4. F 5. T

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Bài nghe:🔈

1. What central theme does the talk examine? (Chủ đề chính mà bài nói nghiên cứu đến?)

=> It examines deserts, what they are and how they are formed.

2. What is a desert? (Sa mạc là gì?)

=> It is a hot, dry and sandy place. It is also a beautiful land of silence and space. The sun shines, the wind blows and time and space seem endless.

3. What causes the growing of the world's deserts? (Điều gì gây nên sự gia tăng của sa mạc trên thế giới?)

=> They are nature and humans.

4. In what way do rabbits contribute to the growing of deserts in Australia? (Bằng cách nào mà loài thỏ góp phần vào sự gia tăng của sa mạc ở Úc?)

=> They do it by eating every plant they find. This makes the land become desert.

Task 3. Listen to part of the expert's talk again and fill in the missing word(s). ((Nghe một phần bài nói của chuyên gia một lần nữa và điền từ còn thiếu.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

1. 90%2. smaller plants3. prevent4. spreading5. capital6. canals

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Summarize the main ideas of the expert's talk. Use the following suggestions. (Làm việc nhóm. Tổng kết các ý chính của bài nói của vị chuyên gia. Sử dụng các gợi ý sau.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

A: We all know a desert is a hot, dry and sandy place as well as a beautiful land of silence and space full of sunshine and wind.

B: The size and location of a desert is always changing.

C: Deserts in the world are countries growing due to humans' destruction to his living environment: cutting down trees and destroying forests.

A: Facing this event, peoples on the earth are trying to prevent it. They plant green walls of trees across the edges of deserts.

B: Some governments have banned burning forests for farmland or cutting trees for firewood.

C: In other parts, people use other techniques such as pouring a covering of oil on sand areas, or building long canals or water-pipes to desert areas.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 9 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Trong buổi trò chuyện hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn một vài điều về sa mạc, chúng là gì và chúng được hình thành như thế nào.

Sa mạc là một nơi nóng, khô và nhiều cát. Sa mạc cũng là một vùng đất tuyệt đẹp của sự im lặng và mênh mông. Mặt trời chiếu sáng, gió thổi, thời gian và không gian dường như vô tận. Không có gì mềm. Cát và đá cứng, và nhiều cây cối, chẳng hạn như cây xương rồng, có kim cứng thay vì lá.

Kích cỡ và vị trí của các sa mạc trên thế giới luôn thay đổi. Hơn hàng triệu năm, khi khí hậu thay đổi và dãy núi cao, các vùng khô và ướt mới phát triển. Nhưng trong vòng 100 năm qua, các sa mạc đã phát triển với tốc độ đáng sợ. Điều này một phần do những thay đổi tự nhiên, nhưng các nhà sản xuất sa mạc lớn nhất là con người.

Trong thế kỷ 19 một số người sống ở các thuộc địa Anh ở Úc đã thỏ từ Anh. Ngày nay có hàng triệu con thỏ ở Úc, và chúng ăn hàng cây chúng tìm thấy. Sa mạc lớn cái mà bao phủ trung tâm của Úc đang phát triển.

Việc canh tác đầu tiên bắt đầu ở Tigris-Euphrates, nhưng ngày nay vùng đất có một sa mạc. Ở những vùng khô hạn, người dân có thể trồng cây trên đất khô và đất nghèo. Khi có một hoặc hai năm khô hạn, cây cối chết, và đất đai biến thành sa mạc

Ở các nước đang phát triển, 90% người dân sử dụng gỗ để nấu ăn và sưởi ấm. Họ chặt cây lấy gỗ. Nhưng cây là quan trọng. Chúng làm mát đất bên dưới và giữ cho mặt trời không chiếu rọi vào cây con. Khi lá rơi từ cây, chúng làm cho đất đai trở nên giàu có hơn. Khi cây đã mất, những cây nhỏ hơn chết, và đất trở thành sa mạc.

Con người có thể gây ra sa mạc, nhưng con người cũng có thể ngăn chặn sự phát triển của chúng. Algeria trồng một bức tường cây xanh bằng cây cối ngang bờ sa mạc Sahara để ngăn cát sa mạc lan rộng. Mauritania đã trồng một bức tường tương tự xung quanh thủ đô của nó. Iran đặt một lớp dầu mỡ mỏng vào các khu vực cát và cây trồng. Các quốc gia khác xây dựng kênh rạch dài để đưa nước vào các khu vực sa mạc.