Sách Giải Bài Tập và SGK

B. Speaking (Trang 155-156 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn

Unit 14: International Organizations

B. Speaking (Trang 155-156 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

WHO

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên về vấn đề sức khỏe. Tổ chức này được thành lập vào ngày 7 tháng Tư năm 1948. Như được trình bày trong Hiến chương, mục tiêu của WHO là nhằm giúp tất cả mọi người đạt được chuẩn sức khỏe tốt nhất. Các hoạt động chủ yếu của WHO là thực hiện các nghiên cứu về phát triển y học và cải thiện hệ thống y tế thế giới.

Gợi ý trả lời câu hỏi.

1. What does WHO stand for? (WHO là viết tắt của chữ gì?)

=> WHO stands for World Health Organization.

2. When was WHO established? (WHO được thành lập khi nào?)

=> It was established on April 7, 1948.

3. What is its major objective? (Mục tiêu chính của WHO là gì?)

=> Its objective is the attainment by all the peoples of the highest possible level of health.

4. What are its main activities? (Các hoạt động chính của WHO là gì?)

=> Its main activities are carrying out research on medical development and improving international health.

Task 2. Below is some brief information about two international organizations. Work in pairs. Ask and answer questions about them. (Dưới đây là một vài thông tin ngắn về hai tổ chức quốc tế. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả câu hỏi về chúng.)

UNICEFWWF- Năm thành lập: 1948

- Trụ sở: New York

- Mục đích: ủng hộ việc bảo vệ quyền của thiếu nhi, giúp đáp ứng nhu cầu cơ bản và giúp chúng đạt được tiềm năng đầy đủ.

- Hoạt động:

  + Cung cấp hỗ trợ và quỹ cho thiếu nhi khó khăn nhất: nạn nhân chiến tranh, thiên tai và khốn cùng.

  + Thực hiện chương trình phát triển giáo dục cho thiếu nhi.

- Năm thành lập: 1961

- Trụ sở: New York

- Mục đích: bảo vệ động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.

- Hoạt động:

  + Thực hiện việc nghiên cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

  + Thu thập dữ liệu về động thực vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

Gợi ý hỏi và trả lời:

UNICEF

A: What does UNICEF stand for?

B: It stands for (the) United Nations Children's Fund.

A: When was it established?

B: In 1948.

A: Where is its headquarters located?

B: In New York.

A: What are its aims?

B: It advocates for the protection of children s rights, to help to meet their basic needs and help them reach their full potential.

A: What are its activities?

B: It provides supports and funds for the most disadvantaged children such as victims of war, disasters and extreme poverty, and carry out education development programs for children.

WWF

A: What does WWF stand for?

B: It stands for World Wildlife Fund.

A: When was it established?

B: In 1961.

A: Where is its head office located?

B: In New York.

A: What are its aims?

B: Its major aims is to protect endangered wild animals and their habitat.

A: What are its activities?

B: Its main activities are carrying out research on endangered species and collecting data on rare and endangered animals and plants.

Task 3. Tell a partner what you know about one ... . (Hãy nói cho một bạn cùng học những gì bạn biết về một trong hai tổ chức quốc tế được nói đến ở trên. Sử dụng thông tin từ Bài tập 1 và 2.)

Gợi ý:

I am going to tell you about the WWF. First, its name stands for World Wildlife Fund. This organization founded in 1961, has its headquarters in New York. Its aims are to protect endangered wild animals and their habitats. WWF's main activities are to carry out research on endangered species and collect data on rare and endangered plants and animals. So far, thanks to its activities, a large number of endangered animals have been saved and preserved in reserves.