Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Trong phản ứng tổng hợp heli H + Li → He + He. Nếu tổng hợp heli từ 1g liti thì năng lượng toả ra có thể đun sôi bao nhiêu kilôgam nước ở 0 độC ?

Câu 8:

Trong phản ứng tổng hợp heli

Nếu tổng hợp heli từ 1g liti thì năng lượng toả ra có thể đun sôi bao nhiêu kilôgam nước ở C ?

Lời giải:

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp He từ một hạt Li: ΔE = 17,41905(MeV)

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp He từ một gam Li:

Q = 17,41905.1/7.6,023..1,6.(kJ)

Ta có : Q = mc.Δ ⇒ m = 5,7.kg.